Bilder första akten

Alla bilder tagna av Pia Magnusson

K01

Jenny-Ann Forsmark uppträdde mellan varje scen i akt 1

K02

Emma Andersson, Johanna Paulsson och Alexandra Murray

K05

Anette Grahn-Unger och Runar Larsen

K06

Anette Grahn-Unger och Thomas Bergagård

K07

Anette Grahn-Unger, Per Svenhede och Eric Kristiansen

K08

Anette Grahn-Unger och Peter Svanberg

K09

Anette Grahn-Unger, Lisbeth Larsdotter och Anders Moberg

K10

Anette Grahn-Unger, Isabell Johnsson-Mattson och Urban Jansson

K11

Mikael Magnusson och Anette Grahn-Unger

K12

Kajsa Svensson, Anette Grahn-Unger och Eric Kristiansen

K13

Mille Sundqvist, Stefan Bladh och Marlene Sahlqvist

K14

Jenny-Ann Forsmark i ny utstyrsel

K15

Marlene Sahlqvist och Stefan Bladh

K17

Anette Grahn-Unger, Mikael Magnusson, Stefan Bladh och Marlene Sahlqvist

K18

Anette Grahn-Unger, Mikael Magnusson, Stefan Bladh och Marlene Sahlqvist

K19

Ännu en ny utstyrsel för Jenny-Ann Forsmark

K20

Vårt gäng av dansande pensionärer rockar loss, under ledning av Suzanne Schultz

K21

Peter Svanberg får hjälp av Marlene Sahlqvist

K22

Jenny-Ann Forsmark, Lisbeth Larsdotter och Peter Svanberg

K23

Isabell Johnsson-Mattson tar sig för huvudet

K24

Peter Svanberg på stol och Thomas Bergagård med krycka

K25

Jenny-Ann Forsmark och Lisbeth Larsdotter

K26

Runar Larsen och Stefan Bladh

K27

Runar Larsen, Marlene Sahlqvist, Stefan Bladh och Per Svenhede

K28

I slutet av akt 1 dansar Emma Andersson och Johanna Paulsson