Bli medlem!

Vill du bli medlem?

Skriv i så fall namn, adress, telefonnummer och din mailadress och skicka till vår kassör peter.svanberg@telia.com

Medlemsavgiften är 200 kronor (100 kronor om du är 18 år eller yngre) per år och inbetalas till:
Plusgiro 72 23 76-1 eller Bankgiro 443-8487