Om oss

 

Välkommen till Torslanda Kulturförening. Vi startade vår föreningen i mars 2014. I stadgarna kan man läsa följande:

”Föreningen skall verka för en bredare kulturell verksamhet i Torslanda. Föreningen skall bland annat arrangera kulturarrangemang för att uppfylla detta mål.”

Det betyder att vi är ganska flexibla i vilken verksamhet vi vill bedriva.

Vi har en styrelse som består av följande personer:

Ordförande: Anette Vancas Moberg
Kassör: Peter Svanberg
Sekreterare: Lotta Dahlgren
Övriga ledamöter

  • Jenny-Ann Forsmark
  • Johanna Sandström
  • Annica Hansson
  • Kenneth Hjalmarsson
  • Stefan Bladh
  • Isabelle Johnsson-Mattsson

 

Plusgiro 72 23 76-1  Bankgiro 443-8487
Medlemsavgift 200 kronor per år

Stadgar för Torslanda kulturforening