P4 Göteborg med Hasse Andersson

IMG_2902   IMG_2903

Fredag den 23 januar 2014 var Urban Jansson, Johanna Sandström och Anette Grahn-Unger på P4 Göteborg och blev intervjuade av Hasse Andersson.

Lyssna på hela programmet som är 18 minuter här (det är så långt att vi var tvungna att dela upp det i två delar)

Hasse A del 1

Hasse A del 2