Torslandarevyn 2016

Arbetet med Torslandarevyn 2016 har varit igång sedan i våren 2015.

Upplägget kommer att vara liknande det som var 2015, d.v.s. en sammanhållen första akt och en andra akt med varierade nummer.

Styrelsen har utsett Johanna Sandström att vara producent.

Premiären kommer att vara på Vingens kulturhus klockan 18:00 lördag den 6 februari 2016.

Ytterligare föreställningar kommer att vara:
Lördag 13 februari klockan 14:00 och 18:00
Fredag 19 februari klockan 19:00
Lördag 20 februari klockan 14:00 och 18:00
Lördag 27 februari klockan 14:00 och 18:00